เปิดอบรมปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 53 วันที่ 9 -11 ธันวาคม2560

(12 กรกฎาคม 2560)

ขอเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรมภาวนา

ในวันที่ 9 - 11 ธันวาคม พ.ศ.2560 (ตรงกับวันรัฐธรรมนูญ) เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

ณ ค่ายปฏิบัติธรรมอัครเบญจพล อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

 

จัดอบรมปฏิบัติธรรม เหมาะสำหรับคน 3 วัย (วัยเด็ก วัยทำงาน วัยชรา มาได้ทั้งครอบครัว) 3 วัน 2 คืน วันสุดท้ายทำบุญเลี้ยงเพลพระ 9 รูป เพื่อเป็นศิริมงคลกับผู้อบรม อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ต้องเดินทางไปเอง รับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัด จำนวน 200 ท่านเท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกนั่งพื้น ท่านสามารถนั่งบนเก้าอี้ได้ ซึ่งทางค่ายฯมีจัดเตรียมไว้ให้

 

ท่านใดที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมปฏิบัติธรรม สามารถแจ้งชื่อของท่านที่จะไป โดยการส่งทางกล่องข้อความ โดยคลิกที่ "ข้อความ" หรือ "Message" ได้ที่ เฟสบุคแฟนเพจ "ค่ายปฏิบัติธรรมอัครเบญจพล Lotus Camp" คลิกที่นี่ หรือลงชื่อใน "แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรม" ด้านล่างข้อความนี้ (สำหรับท่านใดที่ค่ายฯ ไม่สามารถรองรับได้ จะแจ้งชื่อกลับให้ทราบ

 

ค่ายปฏิบัติธรรมอัครเบญจพลแห่งน้ี สร้างคนให้เป็นคนดีในสังคมที่ดี และสร้างคนรวยรุ่ง ในชีวิตกิจการมามากมาย ช่วยกันได้ช่วยกันไป เมื่อยามทุกข์ ที่นี่จะฝึกสอนให้ทำมาหากิน และทำบุญ ทาน ศีล ภาวนา ไม่สอนเกินคำสอนของครูบาอาจารย์ และยึดตามแนวของพุทธะ เป็นหลัก เท่านั้น

"บุญถึงจึงได้มา ไม่ศรัทธาก็อย่าทำลาย" 

 

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรม

กรุณากรอกชื่อ และ อีเมล์ พร้อมทั้งจำนวนผู้ที่ไปอบรม

 

ตารางเวลาการปฏิบัติธรรม ณ ค่ายปฏิบัติธรรมอัครเบญจพล LOTUS CAMP

อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  

 

วันที่ 9 ธันวาคม 2560

10.00 น.  ลงทะเบียนปฎิบัติธรรม

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.  เปิดการปฏิบัติธรรม และ ร่วมปฏิบัติธรรมพร้อมกันบนศาลา

16.30 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.30 น.  รับประทานอาหาร และ พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.  รับชมสื่อธรรมะพร้อมกันบนศาลา

20.00 น.  รับฟังธรรมะบรรยาย โดยอาจารย์ศุภกิจ

21.00 น.  ปฏิบัติธรรม

22.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 10 ธันวาคม 2560

07.00 น.   ปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย

08.00 น.   รับประทานอาหารเช้า

09.00 น.   ปฏิบัติธรรม

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.   ปฏิบัติธรรม

16.30 น.   ทำกิจกรรมพัฒนาค่าย จิตอาสาผู้ปฏิบัติธรรม

17.30 น.   รับประทานอาหารเย็น และ พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.   รับชมสื่อธรรมะพร้อมกันบนศาลา

20.00 น.   รับฟังธรรมะบรรยาย โดยอาจารย์ศุภกิจ

21.00 น    ปฏิบัติธรรม

22.00 น.   พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 11 ธันวาคม 2560


07.00 น.   ปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย

08.00 น.   รับประทานอาหารเช้า

09.00 น.   ปฏิบัติธรรม

11.00 น.   ทำบุญเลี้ยงพระเพล และ ร่วมกันถวายสังฆทาน

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.   เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

 

สิ่งที่ต้องเตรียมนำไปสถานที่ปฏิบัติธรรม

1.  ปลอกหมอน ผ้าปูรองนอน ร่ม (เวลาฝนตก)

2.  ชุดขาวสำหรับปฏิบัติธรรม และผ้าสไบสีขาว *งดใส่กางเกงขาสั้นเหนือเข่า/ เสื้อแขนกุด/ เสื้อซีทรู

3.  เครื่องใช้ส่วนตัว

4.  ยาแก้ไข้ แก้ท้องเสีย แก้หวัด และอื่น ๆ ตามความจำเป็น

    (กรณีมีโรคประจำตัวให้นำยาไปด้วย)

5.  ยาฉีดกันยุง หรือยาทากันยุง

6.  รองเท้าฟองน้ำ

7.  น้ำยาล้างห้องน้ำ (ใช้ทำความสะอาดก่อนกลับ)

8.  ไฟฉาย

* ทางสถานปฏิบัติธรรม มีหมอน และผ้าห่มให้ยืมใช้

 

Visitors: 1,444,133