ประกาศ งดอบรมปฏิบัติธรรม วันที่ 9 -11 ธันวาคม2560

(14 พฤศจิกายน 2560)

ประกาศ งดอบรมปฏิบัติธรรมภาวนา

ในวันที่ 9 - 11 ธันวาคม พ.ศ.2560 

ณ สถานธรรมอัครเบญจพล อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

  

Visitors: 1,466,965