แบบพิมพ์พระเจ้าทันใจ ของค่ายอัครเบญจพล

( 10 กันยายน 2560)

แบบพิมพ์พระเจ้าทันใจ ของชาวค่ายอัครเบญจพล ภายภาคหน้าพร้อมแล้วให้ยืมฟรีครับ

ปัจจุบัน แบบพิมพ์ขนาด 3 ศอก และ 4 ศอก มีพร้อมให้ยืมครับ

ส่วนแบบพิมพ์ขนาด 11 ศอก (5.6 เมตร) กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ

อ่านเก็บข้อมูลไว้ สักวันต้องทำบุญสร้างพระเจ้าทันใจ หรือคนที่เรารักหรือรู้จักจะสร้างพระ จะได้แนะนำได้ บอกบุญก็ได้บุญครับ

 

share

 

 

พิมพ์พระ11ศอก

 

พิมพ์พระ4ศอก


แบบพิมพ์3ศอก

 

พระอุปคุต3ศอก

 

 

 

 

Visitors: 1,447,342