ประกาศศูนย์ฝึกภาวนาอัครเบญจพล

ศูนย์ฝึกภาวนาอัครเบญจพล H.R.D. ซอยนวมินทร์ 137

งดฝึกอบรมภาวนา วันที่ 7 ตุลาคม 2560

แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

 

Visitors: 1,444,132