ศูนย์ฝึกภาวนาอัครเบญจพล H.R.D.

ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ฝึกภาวนาอัครเบญจพล H.R.D. กรุงเทพฯ    

 ครั้งต่อไป ยังไม่มีกำหนดวันเปิดทำการอบรม

(กรุณาดูตารางวันเปิดฝึกอบรมที่หน้าเว็บไซต์ )  

 

 

ที่มาของศูนย์ฝึกภาวนาอัครเบญจพล H.R.D.เป็นวัตถุประสงค์หลักของอาจารย์ว่า ทุกๆที่ ที่มีโอกาส อาจารย์ก็อยากจะให้ทำกิจกรรมตรงนี้เสริม ด้วยว่าพื้นฐานของอาจารย์จบปริญญาโทมาด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรมนุษย์ตอนแรกที่เรียนมา หมายถึง  ทรัพยากรมนุษย์ในเชิง “โลกียะ”

 

แล้วก็หันกลับมาดูตามแนวทางการปฏิบัติธรรม หรือที่เรียกว่า พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแนวของ “โลกุตระ” ก็คงจะเป็นได้ และเป็นสิ่งที่อยู่ในใจ เป็นสิ่งที่ชอบ และเป็นสิ่งที่อยากจะถ่ายทอด เป็นสิ่งที่อยากจะส่งเสริม อยากให้ทุกคนได้มีโอกาส อยากให้ทุกคนได้ใช้สถานที่แลกเปลี่ยนในเชิงธรรมะให้แก่กัน เหมือนเป็นการให้กำลังใจผู้ที่มีความทุกข์ในเรื่องของทางโลกเหมือนๆกัน ได้ก้าวล่วงทุกข์เหล่านั้นได้ด้วยความเพียรอย่างไร  

 

จึงเปิดเหมือนเป็นแปลงสาธิต แปลงปฏิบัติธรรมขึ้นมา ให้คนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวของตัวเอง หวังผลให้ทุกคนมีความสุขทั่วกัน ถือว่าเป็นการให้ธรรมะเป็นทานอย่างหนึ่ง ตามแนวที่พระพุทธเจ้าได้ทิ้งไว้ให้เราเช่นกัน ได้ทิ้งคำสั่งสอนไว้ให้เรา และให้ทุกคนได้ลองฝึกปฏิบัติ

 

*หมายเหตุ :
H.R.D. ย่อมาจาก Human Resource Development
หมายถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการเพิ่มพูนคุณสมบัติ ที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ โดยใช้กลวิธีต่างๆ เช่น ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการ เป็นต้น

 

ศูนย์ฝึกภาวนาอัครเบญจพล

แผนที่บ้านแก้เคล็ดชีวิตและศูนย์ฝึกภาวนาอัครเบญจพล     แผนที่บ้านแก้เคล็ดชีวิต และศูนย์ฝึกภาวนาอัครเบญจพล กรุงเทพฯ

 

Visitors: 1,538,090