ค่ายปฏิบัติธรรมอัครเบญจพล กาญจนบุรี

อาจารย์ศุภกิจ  อัครเบญจพล ได้จัดตั้ง "ค่ายปฏิบัติธรรมอัครเบญจพล LOTUS CAMP" อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อเปิดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการนั่งสมาธิแก่ผู้สนใจทั่วไป  เป็นการอบรม 3 วัน 2 คืน  (อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย  แต่ต้องเดินทางไปเอง)  ไม่จำกัดอายุ มาได้ทั้งครอบครัว เด็กมาได้ ผู้ที่ไม่สะดวกนั่งพื้นมีบริการเก้าอี้ให้นั่ง

กำหนดวันจัดอบรมโปรดติดตามได้จากประกาศหน้าประชาสัมพันธ์

 

โดยปัจจุบันมีการอบรม ดังนี้ :

 

แบบที่ 1. สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน หรือผู้สนใจการนั่งสมาธิ   แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร

แบบที่ 2. ปิดวาจา สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานมาก่อน

รับสมัครรุ่นละ 100 คน

 

 

สิ่งที่ต้องเตรียมนำไปสถานที่ปฏิบัติธรรม

1.  ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม ร่ม (เวลาฝนตก)

2.  ชุดขาวสำหรับปฏิบัติธรรม และผ้าสไบสีขาว

3.  เครื่องใช้ส่วนตัว

4.  ยาแก้ไข้ แก้ท้องเสีย แก้หวัด และอื่นๆตามความจำเป็น

    (กรณีมีโรคประจำตัวให้นำยาไปด้วย)

5.  ยาฉีดกันยุง หรือยาทากันยุง

6.  รองเท้าฟองน้ำ

7.  น้ำยาล้างห้องน้ำ (ใช้ทำความสะอาดก่อนกลับ)

8.  ไฟฉาย
 
 
*ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความเสมอภาคกัน*
 
 
 

แผนที่ค่ายปฏิบัติธรรมอัครเบญจพล แผนที่ค่ายปฏิบัติธรรมอัครเบญจพล Lotus Camp อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

ตารางเวลาการปฏิบัติธรรม ณ ค่ายปฏิบัติธรรมอัครเบญจพล LOTUS CAMP 

อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  

 

วันที่หนึ่ง

10.00 น.  ลงทะเบียนปฎิบัติธรรม

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.  เปิดการปฏิบัติธรรม และ ร่วมปฏิบัติธรรมพร้อมกันบนศาลา

16.30 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.30 น.  รับประทานอาหาร และ พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.  รับชมสื่อธรรมะพร้อมกันบนศาลา

20.00 น.  ฟังธรรมะบรรยาย โดยอาจารย์ศุภกิจ

21.00 น.  ปฏิบัติธรรม

22.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง 

07.00 น.   ปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย

08.00 น.   รับประทานอาหารเช้า

09.00 น.   ปฏิบัติธรรม และ รับชมสื่อธรรมะพร้อมกันบนศาลา

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.   ปฏิบัติธรรม และ รับชมสื่อธรรมะพร้อมกันบนศาลา

16.30 น.   ทำกิจกรรมพัฒนาค่าย จิตอาสาผู้ปฏิบัติธรรม

17.30 น.   รับประทานอาหารเย็น และ พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.   รับชมสื่อธรรมะพร้อมกันบนศาลา

20.00 น    ฟังธรรมะบรรยาย โดยอาจารย์ศุภกิจ

21.00 น.   ปฏิบัติธรรม

22.00 น.   พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม 

07.00 น.   ปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย

08.00 น.   รับประทานอาหารเช้า

09.00 น.   ปฏิบัติธรรม

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.   เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ค่ายปฏิบัติธรรมอัครเบญจพล LOTUS CAMP
 

1. เพื่อสืบทอด จรรโลง พระศาสนา

2. เพื่ออบรมจิต จริยา กรรมฐาน

3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจการงาน

4. เพื่อประสานงานทุกด้าน ให้เป็นจริง
ธรรมะกลางป่า  และแรงบันดาลใจสร้างสถานปฏิบัติธรรม

 

โดย อาจารย์ ศุภกิจ  อัครเบญจพล

อดีตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

และผู้ก่อตั้ง ค่ายปฏิบัติธรรมอัครเบญจพล Lotus Camp  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี
 

 

ธรรมะกลางป่า แรงบันดาลใจสร้างสถานปฏิบัติธรรม

 

ยามเมื่อมีเวลาว่าง ข้าพเจ้าจะให้รางวัลชีวิตของตนเอง โดยการเที่ยวป่า พักแรมในป่า บางครั้งก็เป็นวัดป่า เพื่อศึกษาการปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ ซึ่งบางครั้งได้มีโอกาสศึกษาแมกไม้ต่างๆ และวัสดุตามธรรมชาติ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย และใช้ในการเรียนการสอน

 

การเดินทางพักแรมในป่า มีความรู้ 2 แบบ

1. ความรู้ทางโลก

2. ความรู้ทางธรรม
 
 
1. ความรู้ทางโลก


นำมาพัฒนางานที่ทำอยู่ เช่น การเรียน และการสอนตลอดจนการออกแบบส่วนต่างๆ ป่ามีความงามตามธรรมชาติ แมกไม้ ภูเขา ลำธาร กรวด หินดินดำ สายลม แสงแดด เหมือนมีผู้ใดบรรจงสร้างไว้ประดับโลก
 
 
นักเดินป่าพักแรมตามป่า ประทับใจ ได้ถ่ายทอดจินตนาการจากภูมิทัศน์ที่งดงามมาเป็นศิลปะการจัดสวนในเมืองกรุง การนำสิ่งที่มีชีวิตมาจัดให้สวยงามไม่ใช่ของง่ายนัก ถ้าไม่ศึกษา  โดยสภาพปัจจุบัน นิยมจัดสวนป่ามากมาย ทำให้ทราบดีว่า คนต้องการความร่มรื่นของแมกไม้นานาชนิด  มีทั้งต้นไม้ใหญ่-เล็ก ไม้ในร่มและไม้กลางแดด ไม้มีกลิ่นหอม สมุนไพร ตลอดจนการใช้สีสันของต้นไม้ และนำวัสดุอื่นๆ มาประกอบให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด เช่น หิน กรวด ท่อนไม้ ทราย ดิน
 
 
เมื่อมีเวลาพักผ่อนก็ยังมีธรรมชาติอยู่รอบๆอาคารที่พัก และที่ทำงาน ได้อารมณ์ที่สุข สงบ อิสระ ได้คลายเครียดจากการทำงานพอสมควร การเดินป่า พักแรมในป่า ทำให้มีการศึกษาภูมิทัศน์มุมมองที่กว้าง
 
 
เมื่อมีโอกาสขอเชิญเที่ยวป่าเมืองไทยที่งดงามและช่วยกันอนุรักษ์ป่า น้ำ ดิน เพื่อคนรุ่นต่อไป ไม่ไปไม่รู้ ต้องศึกษาให้ลึก รู้ชัด รู้แจ้ง เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาป่าให้ยั่งยืน


ธรรมะกลางป่า

 


2. ความรู้ทางธรรม

 

ในยามว่าง ข้าพเจ้า เป็นนักเดินทางพักแรมกลางป่า บางครั้งได้เดินทางไปพร้อมกับพระธุดงค์ก็ได้ธรรมะ ฝึกจิตให้กับตนเอง เที่ยวป่าศึกษาพันธุ์ไม้และได้สมาธิ ป่ากับสมาธิควบคู่กันและสมดุลกับชีวิต

 

ธรรมะที่ได้จากในป่า คือ สมาธิ สติ รอบรอบ อดทน การปล่อยวาง ปลงได้พอสมควรกับสังคมคนกรุง

 

ข้าพเจ้าสนใจ และสงสัยมาตลอด  พระธุดงค์อยู่ในป่าใหญ่ ป่าลึก ฝึกสมาธิอย่างไรถึงมีฤทธิ์ มีเดช ญาณ อำนาจความศักดิ์สิทธ์ ในสิ่งที่ท่านกำหนดไป เช่น รู้วาระจิตของคน และวาจาศักดิ์สิทธิ์ ช่วยคนพ้นทุกข์ได้  เพราะท่านก็เป็นคน เราก็เป็นคน ท่านทำได้เราฝึกอย่างท่านคงต้องได้แน่นอน

 

ข้าพเจ้าฝึกสมาธิ วิปัสสนากรรมฐานมาตลอด ตั้งแต่ปี 2516 พอจะได้อะไรบ้าง และเข้าใจธรรมะจากพระป่าได้มากขึ้น เพื่อนำมาพัฒนาชีวิตของตนเองได้ดีขึ้น

 

ทำไมพระธุดงค์ต้องอยู่ในป่า ถ้ำ ภูเขา ป่าช้า เพราะท่านหาความสงบ วิเวก และความร่มเย็นของแมกไม้ ทำให้ใจสงบเร็วเหมาะกับการฝึกสมาธิ เลิด ลด ละ กิเลสได้  "สิ่งแวดล้อมดี ไม่เป็นพิษและไม่ยั่วยุกิเลส" สภาพปัจจุบันการเดินป่า นอนกลางป่า สะดวกสบาย มีรถยนต์ส่งถึงที่

 

จากแรงบันดาลใจดังกล่าว ทำให้ข้าพเจ้าสร้าง ศูนย์ฝึกภาวนาอัครเบญจพล และ ค่ายปฏิบัติธรรมอัครเบญจพล เพื่อรองรับการอบรมของประชาชนและกิจกรรมของเยาวชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พื้นที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ทิวทัศน์สวย อากาศดี น้ำ-ไฟพร้อม

 

สถานที่สามารถรองรับผู้อบรมได้ 400 คน ซึ่งตั้งอยู่ เลขที่ 57/3 หมุ่9 บ้านเขาเขียว ถ.อู่ทอง-บ่อพลอย ก.ม.7 ต.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี (หลังโรงเรียนบ้านเขาเขียว)

 

*ท่านผู้สนใจในเรื่องสมาธิ วิปัสสนากรรมฐาน ควรศึกษาดังนี้

 

1. จากตำรา ข้อมูลทางพุทธศาสนา ชีวประวัติของพระเกจิอาจารย์ในสายพระธุดงค์

2. นำข้อธรรมะมาปฏิบัติอย่างช้าและละเอียด โดยใช้ร่างกายทดลองทำสมาธิ เช่น การเดินจงกรม การนั่งสมาธิ ภาวนาพุทโธ สัมมา-อะระหัง ยุบหนอ-พองหนอ  ภาวนาอะไรก็ได้ เลือกใช้ให้ถูกจริต เพราะการฝึกสมาธิ มี 40 วิธี

3. ฝึกสมาธิทุกวัน ด้วยใจรักที่จะศึกษาพัฒนาจิต และกายของตนอย่างมีสติ

 

ประโยชน์ของการฝึกสมาธิในป่า

 

1. ร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี

2. มีความอดทน ทั้งกายและใจในทุกสังคม การครองงานอย่างมีสติ และพบความสำเร็จในชีวิตจริง

3. ได้พบสัจธรรมของชีวิต ว่าแท้จริงแล้ว ตัวเราไม่ใช่ตัวเรา ความดีเท่านั้นที่คงไว้

4. เป็นคนดีของสังคมในกรอบของ ศีล สมาธิ ปัญญา

5. รู้สภาพป่าและวัสดุการเกษตร นำมาประยุกต์การเรียนการสอน

 


****************************

*อ้างอิงจาก
ประสบการณ์ชีวิตของอาจารย์เอง ที่ได้ฝึกสมาธิ วิปัสสนากรรมฐานมาตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516

****************************

Visitors: 1,547,076