ประวัติอาจารย์ศุภกิจ อัครเบญจพล

อาจารย์ศุภกิจ อัครเบญจพล ปัจจุบันอายุ 67 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการศึกษาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ด้านชีวิตครอบครัวได้สมรสกับคุณดวงใจ มีบุตรด้วยกัน 3 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้ว 2 คน


ในอดีต อาจารย์ศุภกิจได้ทำงานเป็นอาจารย์ ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  แนวทางในการสอนคือ สอนหลักในการดำรงชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว ต่อมาอาจารย์ได้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายอำนวยการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบจัดภูมิทัศน์ และเป็นอาจารย์สอนการต่อสู้ป้องกันตัว


หลังจากนั้น อาจารย์ศุภกิจได้เปิดสถานปฏิบัติธรรมของตนเอง ชื่อว่า "สถานธรรมอัครเบญจพล" หรือ "Lotus Camp" ที่ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี


เหตุผลในการเปิดสถานปฏิบัติธรรมนี้ขึ้นมา เป็นเพราะอยากสืบทอดจรรโลงพระศาสนา อบรมจิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้อื่น อีกทั้งอาจารย์มีความสนใจทางด้านธรรมะและศาสนาอยู่แล้ว และยังชอบนั่งสมาธิตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา จึงทำให้อยากเปิดสถานปฏิบัติธรรมเป็นของตนเอง เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจด้านธรรมะเหมือนๆ กัน โดยใช้งบประมาณของตัวเองที่มีอยู่


คติประจำใจคือ "ยิ่งให้..ยิ่งได้ มีความอดทน และ ละวาง"

 

 

Visitors: 1,547,073