คาถาแก้วสารพัดนึก


 • หลวงพ่อเพชร วัดแจ้ง ปราจีนบุรี
  พระคาถาบูชาหลวงพ่อเพชร วัดแจ้ง จังหวัดปราจีนบุรี นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (กล่าว 3 จบ) "นะมาโตหัง เพชรธะนะกังติปิ สัมลาโภ อาคัจฉาหิ" ประวัติหลวงพ่...

 • คาถาหลวงพ่อกบ
  คาถาหลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกา อำเภอบ้านหมี่ จังหลัดลพบุรี "ทองหนึ่ง หนึ่งทอง" (ให้บริกรรมภาวนาไปเรื่อย ๆ จนจิตสงบ) หมายเหตุ หลวงพ่อกบท่านจะท่องคำว่า "ทองหนึ่ง" ท่านจะท่องสับ...

 • หลวงพ่อโอภาสี วัดหลวงพ่อโอภาสี บางมด กรุงเทพ
  คาถาของหลวงพ่อโอภาสี “อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหังฯ” คาถาของหลวงพ่อโอภาสีบทนี้ แท้จริงแล้วก็คือ คาถายอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎกที่หลวงพ...

 • หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน
  คำอาราธนา บูชาหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัส...

 • ขอพรหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา และหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน
  เคล็ดวิธีการขอพรหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา และหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน(โดย อาจารย์ศุภกิจ อัครเบญจพล)เวลามีเรื่องเดือดร้อน ให้จุดธูป 16 ดอก กลางแจ้ง ให้นั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ...

 • พระคาถาอุปปาตะสันติ(มหาสันติงหลวง) สวดสงบเหตุร้าย
  ประวัติคัมภีร์อุปปาตะสันติ(มหาสันติงหลวง) อุปปาตะสันติ ทางเมืองเหนือเรียกว่า มหาสันติงหลวง แปลว่า บทสวดเพื่อสงบเคราะห์กรรม สวดเพื่อสงบเหตุร้าย และสวดเพื่อสงบสิ่งที่กระทบกระเทือน ...
Visitors: 1,547,076