ลองของ..เปิดกล้องไม่ได้

วันนั้นเป็นวันที่สอง ของการอบรมสมาธิ รุ่นที่ 16 (6 ธันวาคม พ.ศ.2551) เวลาเที่ยงกว่า ที่ค่ายปฏิบัติธรรมอัครเบญจพล อำเภอบ่อพลอย  ขณะที่ผม กำลังจะไปเก็บภาพคนในโรงอาหารอยู่นั้น ก็เห็นอาจารย์ศุภกิจนั่งอยู่

 

ผมตรงเข้าไปจะถ่ายรูปอาจารย์ หยิบกล้องออกจากกระเป๋า และเปิดกล้อง แต่ก็เปิดไม่ได้ ลองอยู่ สองครั้ง ก็ไม่ได้ อาจารย์ก็พูดขึ้นมาว่า “จะให้เปิดได้ หรือไม่ได้ล่ะ”  ผมก็รู้ทันทีว่า เกิดจากพลังจิตของอาจารย์แน่ ผมก็บอกอาจารย์ว่า ขอลองอีกครับ อาจารย์ก็บอกว่า เอ็งบอกมาว่า จะให้เปิดได้ หรือไม่ได้ ผมก็บอกอาจารย์ไปว่า “ขอให้เปิดไม่ได้” แล้วก็ลองเปิดกล้อง ก็เปิดไม่ได้ อีกครั้ง “เปิดไม่ได้ครับ” แล้วก็ลองเปิดกล้อง ก็เปิดไม่ได้ อีกครั้ง“เปิดได้ครับ” แล้วก็ลองเปิดกล้อง ก็เปิดได้ หน้ากล้องเปิดออกพร้อมจะให้ถ่ายภาพได้ ผมก็ชักสนุก ขออาจารย์อีก แล้วก็ปิดกล้อง บอกอาจารย์อีก “อาจารย์ขออีกครับ ขอให้เปิดกล้องไม่ได้”  อาจารย์ตอบกลับว่า “พอ พอ พอแล้วมึง”  เสร็จแล้วผมก็คุกเข่า ลงไปกราบอาจารย์ด้วยความศรัทธา  แล้วก็ไปถ่ายรูปคนอื่นตามปรกติ

 

ก่อนหน้านี้ ก็รู้อยู่ว่าพลังจิตของอาจารย์นั้นมีแน่ เช่น ในบางครั้งเวลาไปทำธุระข้างนอก ถ้ากลัวติดขัด ก็จะนึกถึงอาจารย์ ให้ช่วยด้วย ก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่นั้นก็เป็นสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยจิต แต่ครั้งนี้เห็นกับตาเองเลย

 
 
จาก ลูกศิษย์ก้นกุฏิ
15 ธันวาคม 2551
Visitors: 1,535,975