รวมรุ่นปฏิบัติธรรม ณ ค่ายปฏิบัติธรรมอัครเบญจพล อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

อบรมปฏิบัติธรรม ณ ค่ายปฏิบัติธรรม อัครเบญจพล อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

 

อาจารย์ศุภกิจ  อัครเบญจพล ผู้ก่อตั้ง "ค่ายปฏิบัติธรรมอัครเบญจพล Lotus Camp" ได้จัดฝึกอบรมสมาธิ วิปัสสนากรรมฐาน อบรมจริยธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นการอบรม 3 วัน 2 คืน ตามวันและเวลาที่กำหนด แก่ผู้สนใจทั่วไป Visitors: 1,533,030