อนุโมทนาบุญทุกท่านที่ร่วมบุญหล่อพระ วัดลานสัก อุทัยธานี

(17 เมษายน 2559)

ขออนุโมทนาบุญกุศลกับทุกท่าน ที่ร่วมทำบุญออกกำลังทรัพย์ และร่วมแรงร่วมใจเทปูนหล่อพระเจ้าทันใจ  

ณ วัดลานสัก  อำเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี  ในวันเสาร์ที่ 16  เมษายน  2559


ด้วยบุญกุศลที่ทุกท่านร่วมกระทำในครั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ทุกท่านผู้ที่ร่วมมีส่วนในการสร้างบุญครั้งนี้ มีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีทรัพย์ศฤงคาร บริวาร มิตรสหายที่ดีนำพาความสุขความเจริญมาให้ มีโชคลาภ มีสุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากศัตรูผู้คิดร้าย และภัยตรายทั้งปวง  คิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ....สาธุ..
Visitors: 1,541,365