อนุโมทนาทุกท่านที่ร่วมบุญหล่อพระ ณ วัดสันติคีรี (ตลุงใต้) กาญจนบุรี

(2 พฤษภาคม 2559)

ขออนุโมทนาบุญกุศลกับทุกท่าน ที่ร่วมทำบุญออกโรงทาน และร่วมแรงร่วมใจเทปูนหล่อพระ  

ณ วัดสันติคีรี (ตลุงใต้) จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่  30  เมษายน - 1  พฤษภาคม  2559  


ด้วยบุญกุศลที่ทุกท่านร่วมกระทำในครั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ทุกท่านผู้ที่ร่วมมีส่วนในการสร้างบุญครั้งนี้ มีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีทรัพย์ศฤงคาร บริวาร มิตรสหายที่ดีนำพาความสุขความเจริญมาให้ มีโชคลาภ มีสุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากศัตรูผู้คิดร้าย และภัยตรายทั้งปวง  คิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ....สาธุ

Visitors: 1,541,364