อนุโมทนาบุญทุกท่านที่ร่วมบุญหล่อพระ ณ วัดบัวงาม ราชบุรี

(8 พฤษภาคม 2559)  

ขออนุโมทนาบุญกุศล กับทุกท่านที่ร่วมทำบุญออกโรงทาน และร่วมแรงร่วมใจเทปูนหล่อพระเจ้าทันใจ  หน้าตักกว้าง 5.6 เมตร 


ณ วัดบัวงาม (พระอารามหลวง) ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 7  พฤษภาคม  2559


ด้วยบุญกุศลที่ทุกท่านร่วมกระทำในครั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ทุกท่านผู้ที่ร่วมมีส่วนในการสร้างบุญครั้งนี้ มีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีทรัพย์ศฤงคาร บริวาร มิตรสหายที่ดีนำพาความสุขความเจริญมาให้ มีโชคลาภ มีสุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากศัตรูผู้คิดร้าย และภัยตรายทั้งปวง  คิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ....สาธุ

 
Visitors: 1,541,364