คนหนึ่งก็ห่วงคนหนึ่งก็รัก

 

คำถาม มีแฟนอยู่แล้ว  แต่ก็มีอีกคนหนึ่งเข้ามา ก็ชอบเขาอยู่ คนหนึ่งก็ห่วง คนหนึ่งก็รัก ทำยังไงดี ตอบ อันนี้บาปเลยทีเดียว มีคนหนึ่งแล้ว ยังจะมีอีกคนหนึ่ง คุณก็รู้อยู่แล้วว่าผิดศีล คุณต้องสำรวจตัวเองว่า อยู่ในศีล ที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดแล้วหรือยัง ถ้าเกิดว่า คุณสำรวจตัวเองแล้วว่า คุณอยู่ในศีลที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนด คุณก็เป็นสุข ศีลก็คือ พื้นฐานความสุขของมนุษย์แล้ว

 
Visitors: 1,541,364