รับมือกับผลวิบากความรักจากการเป็นน้อย

 

คำถาม : จะต้องปฎิบัติอย่างไร ในการรับผลของวิบากความรัก เนื่องจากตัวเองเป็นภรรยาน้อยของผู้อื่น คำตอบ : ก็เป็นธรรมดา ที่คุณจะต้องมีความทุกข์ใจ คือ คุณผิดศีลข้อ 3 แต่ในเมื่อมันเลยเถิดไปถึงขนาดนี้ คุณก็ต้องที่จะพยายามอยูในอาณาจักรของตัวเอง ไม่ไปรบกวนบ้านใหญ่เขา ถ้าคุณสามารถทำได้ และมีความสุข  แต่จริง ๆ แล้ว ก็ยังถือว่า ผิดอยู่ดี ในเรื่องของศาสนาพุทธ ทางที่ดีที่สุดคือ คุณต้องสำรวมตัวเอง และพยายามทำบุญ ทำสมาธิ  เพื่อที่จะผ่อนปรนทุกข์ที่เกิดจากใจ  หรือพันธะในทางโลกปัจจุบันของคุณ

Visitors: 1,541,365