การนับจำนวนใบมีดโกน

 

คำถาม : อยากรู้ว่าซื้อใบมีดโกนมาค่ะ แต่ 1 ห่อมี 3 อัน..นับเป็น 1 ชุด พร้อมข้าวถูกรึเปล่าค่ะ  


คำตอบ : ถ้าคุณจะนับอย่างนี้ก็แล้วแต่ใจที่เราจะใส่ พูดถึงว่า 3 อันเป็น1 ชุดก็ได้ แต่ต้องทำครั้งละ 3 ชุด หรือ 9 ชุด

แต่ถ้าเกิดว่าเราจะแยกชิ้นออกมาทำ อย่างเช่น ข้าว 1 ถุง กับข้าว 1 ถุง เงินชำระหนึ้สงฆ์ 1 ซอง และใบมีดโกน 1 เล่ม ทั้ง

หมดคือ 1 ชุด ก็ถือว่าได้เหมือนกัน

Visitors: 1,541,364