ใส่บาตรไม่ต่อเนื่องจะกลับมาใส่ใหม่

คำถาม : ถ้าใส่บาตรได้แค่ 3 เดือนแล้วหยุดใส่ มาใส่อีก 3 เดือนต่อมา โดยใส่ต่อเนื่องจากที่หยุดใส่ได้ไหมคะ  


คำตอบ : สามารถทำได้ แต่คุณต้องรวบทำให้จนถึงเดือนปัจจุบัน อย่างเช่นคุณหยุดมา 3 เดือน คุณก็ต้องทำของใส่บาตร 3 เดือนที่คุณหยุดไปนั้น รวบยอดและรวมเดือนที่ 4 ที่คุณจะทำใหม่ ใส่บาตรต่อเนื่องได้เลย วิธีทำคือ ข้าว กับข้าว เงินชำระหนี้สงฆ์ และของประจำเดือน 3 ชุด ต่อเดือน ของคุณหยุดไป 3 เดือน คุณเตรียมเครื่องใส่บาตรอย่างนั้นสำหรับ 3 เดือนที่ขาด รวมถึงเดือนปัจจุบันด้วย แต่ในของประจำเดือนในแต่ละเดือนต้องเปลี่ยนไปตามเดือนที่คุณขาด


นั่งสมาธิต้องทำทุกวันนะ ห้ามหยุด

 

คำถาม : กรณีใส่บาตรแทนคนอื่นแต่ไปอธิษฐานผิดเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราแทน จะเป็นอะไรไหม กระทบกับตัวเราไหม แต่ที่ใส่แทนได้ทำใหม่ให้แล้วค่ะ


คำตอบ : อธิษฐานผิด ก็เหมือนจดหมายผิดซองจ่าหน้าผิดคนVisitors: 1,541,365