อาคารสถานที่บริเวณค่ายปฏิบัติธรรมอัครเบญจพล กาญจนบุรี

อาคารสถานที่ ค่ายปฏิบัติธรรมเบญจพล บ่อพลอย กาญจนบุรี

 

ค่ายอัครเบญจพล Lotus Camp มีพื้นที่ประมาณ 35 ไร่ พื้นที่ตั้งอยู่บนบริเวณเนินเขา อากาศเย็นสบาย ทิวทัศน์ร่มรื่น สามารถรองรับผู้เข้าอบรมได้ถึง 400 ท่าน อาคารปฏิบัติธรรม มี 3 หลัง คือ อาคารปฏิบัติธรรมหลังใหญ่, อาคารศูนย์ฝึกวิปัสสนา, อาคารไพรชุมพล

 

มีบ้านพักมีจำนวน 15 หลัง แต่ละหลังมี 2 ส่วน จุได้หลังละ 8 คน มีห้องน้ำในตัว เรือนนอนหญิง-ชาย ห้องน้ำส่วนกลาง กุฏิบ้านพักเดี่ยว 10 หลัง  โรงอาหารกว้างขวาง พร้อมอาหาร-เครื่องดื่ม สะอาด และปลอดภัย

 

 

Visitors: 1,533,029