การก่อสร้างค่ายปฏิบัติธรรมอัครเบญจพล

ภาพการก่อสร้างค่ายปฏิบัติธรรมอัครเบญจพล เมื่อปี พ.ศ.2548



Visitors: 1,507,987