อนุโมทนาทุกท่านที่ร่วมบุญหล่อพระ ณ วัดกุญชรชาติการาม(วัดช้าง) อ่างทอง

(6 มิถุนายน 2559)

ขออนุโมทนาบุญกุศล กับทุกท่านที่ร่วมทำบุญ ร่วมแรงร่วมใจเทปูนหล่อพระพุทธรูป หน้าตักกว้าง 10 เมตร และร่วมออกโรงทาน

     

ณ วัดกุญชรชาติการาม (วัดช้าง) ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมกข์ จังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม /  1, 2, 5 มิถุนายน 2559

 

ด้วยบุญกุศลที่ทุกท่านร่วมกระทำในครั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ทุกท่านผู้ที่ร่วมมีส่วนในการสร้างบุญครั้งนี้ มีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีทรัพย์ศฤงคาร บริวาร มิตรสหายที่ดีนำพาความสุขความเจริญมาให้ มีโชคลาภ มีสุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากศัตรูผู้คิดร้าย และภัยตรายทั้งปวง  คิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ....สาธุ

Visitors: 1,538,088