อนุโมทนาทุกท่านที่ร่วมบุญหล่อพระ ณ วัดโพธิ์ทอง

(4 กรกฎาคม 2559)

ขออนุโมทนาบุญกุศล กับทุกท่านที่ร่วมทำบุญ และร่วมแรงร่วมใจเทปูนหล่อพระเจ้าทันใจ หน้าตักกว้าง 5.6 เมตร

 

ณ วัดโพธิ์ทอง ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร  ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2559

 

ด้วยบุญกุศลที่ทุกท่านร่วมกระทำในครั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ทุกท่านผู้ที่ร่วมมีส่วนในการสร้างบุญครั้งนี้ รวย..รุ่ง..อยู่ดี..มีสุข มีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีทรัพย์ศฤงคาร บริวาร มิตรสหายที่ดีนำพาความสุขความเจริญมาให้ มีโชคลาภ มีสุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากศัตรูผู้คิดร้าย และภัยตรายทั้งปวง  คิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ....สาธุ

Visitors: 1,541,364