จิตอาสา พัฒนาค่าย

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่มาร่วมกิจกรรม จิตอาสา ร่วมกันพัฒนาค่ายฯ  

ในวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2559 ณ ค่ายปฏิบัติธรรมอัครเบญจพล อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

 

โดยการช่วยกันลงแรงปลูกต้นไม้ เก็บกวาดกิ่งไม้ ทำความสะอาด ฯลฯ เพื่อเตรียมงานปฏิบัติธรรมในวันแม่

 

 

 

 

Visitors: 1,541,365