อนุโมทนาบุญงานเทปูนหล่อพระเจ้าทันใจ

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบุญเทปูนหล่อพระเจ้าทันใจ

เทปูนหล่อพระ ขนาดแบบพิมพ์หน้าตักกว้าง 3 ศอกและ 4 ศอก 

หล่อในวันที่ 26 สิงหาคม เวลา 9.09 นาที

และแกะพิมพ์วันที่ 27 สิงหาคม 2560

ณ ค่ายปฏิบัติธรรมอัครเบญจพล อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

สร้างพระเจ้าทันใจ

Visitors: 1,538,089