เรื่องเล่าตำนาน

รวบรวมเรื่องเล่าตำนาน ประวัติ เกร็ดความรู้ที่น่าสนใจ 

 • พระอุปคุต
  จากการค้นหาข้อมูลของพระอุปคุตนั้น เราทราบเพียงว่า ท่านเกิดหลัง พระพุทธเจ้า เสด็จปรินิพพานแล้ว ประมาณ พ.ศ. 218 ปี แต่ไม่ทราบ ภูมิเดิมของท่านละเอียด ว่าเป็นบุตรของใคร เกิดในวรรณะอะไร...

 • นิมิต
  วิธีดูนิมิต โดย พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป นิมิตในสมาธิ พระอาจารย์เปลี่ยน เจริญในการปฏิบัติธรรมมาก ท่านสังเกตว่า หลวงปู่ตื้อมักจะทราบล่วงหน้าว่า ใครจะมาหาจากนิมิตเสมอ แล้วจะบอก...

 • อานิสงส์สร้างฐานพระ
  "การสร้างแท่นพระ ก็เหมือนกับการสร้างพระพุทธรูป คือแท่นพระพุทธรูปเขาบกพร่องอยู่ เราทำให้เต็ม อย่างนางวิสาขา หรือพระสิวลี อานิสงส์ไม่ใช่เล็กน้อยนะ อานิสงส์ใหญ่มาก คนจะรวยแล้วนะ วาสนา...

 • สร้างพระ
  อานิสงส์การหล่อ/สร้างพระพุทธรูป 1. สร้างพระ 1 องค์ ได้อานิสงส์ 5 กัป...ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สร้างด้วยอะไรก็ตาม หมายความว่าบุญกุศลจะตามหนุนส่งท่านไปทุกภพทุกชาตินานถึง 5 กัป.... (หลวง...

 • วิหารทาน
  วิหารทาน คือการทำบุญถวายหรือร่วมสร้างเสนาสนะต่าง ๆ ถวายไว้เป็นสมบัติพระศาสนา เช่น การสร้างพระอุโบสถ (โบสถ์) กุฏิ ศาลา วิหาร หอฉัน หอระฆัง ห้องน้ำ เป็นต้น องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดา...

 • ทาง7สาย.png
  ทาง 7 สาย คือ แนวทางชี้แนะในการเดินทางของบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปสู่แนวทางอันถูกต้อง คำว่า "ทาง" แปลว่า ทำให้เตียน ทำให้สะอาด ถ้าเป็นชื่อของธรรมะ แปลว่า ธรรมะเป็นเครื่องดำเนินไปส...

 • อธิษฐานบารมี
  อธิษฐานบารมี คำว่า อธิษฐานะ ที่เรามาพูดใช้เป็นภาษาไทยว่า อธิษฐาน ได้แก่ ความตั้งใจมุ่งมั่น ซึ่งทุก ๆ คน จะต้องมีกิจที่พึงทำ ทุกอย่างคนทุกคนทำอย่างไรมีความต้องการในผลที่จะถึงได้จ...

 • จริตกับการปฏิบัติ
  จริต 6 ประโยชน์ของการรู้อารมณ์จริต นักปฏิบัติควรรู้อาการของจริตที่จิตของตน และคนที่คบหาสมาคมอยู่ เพราะการรู้อารมณ์จิตเป็นผลกำไรในการปฏิบัติ เพื่อการละด้วยการเจริญสมาธิก็ตาม พิจารณา...
Visitors: 1,547,074