ผลบุญจากการนั่งสมาธิและสร้างพระ

(7 กันยายน 2560)

"ผลบุญจากการนั่งสมาธิ และสร้างพระ" บรรยายวันที่ 2 กันยายน 2560 

บรรยายธรรม โดย อาจารย์ศุภกิจ อัครเบญจพล
ผู้ก่อตั้งค่ายปฏิบัติธรรม อัครเบญจพล LOTUS CAMP

 
ณ ศูนย์ฝึกภาวนาอัครเบญจพล ซ.นวมินทร์ 137 กรุงเทพฯ

 

วิธีการเปิดวีดีโอ

ให้คลิกไปที่เครื่องหมายสามเหลี่ยมบนภาพของอาจารย์  หลังจากที่คลิกแล้ว ให้รอสักครู่ วีดีโอจะทำการเปิด และท่านสามารถคลิกเครื่องหมายสามเหลี่ยมอีกครั้ง เพื่อเล่นวีดีโอได้

 
 • (4 กรกฎาคม 2559) "ธรรมะ" วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 บรรยายธรรม โดย อาจารย์ศุภกิจ อัครเบญจพลผู้ก่อตั้งค่ายปฏิบัติธรรม อัครเบญจพล LOTUS CAMP ณ ศูนย์ฝึกภาวนาอัครเบญจพล ซ.นวมินท...

 • (4 กรกฎาคม 2559) "ปฏิบัติธรรม"วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 บรรยายธรรม โดย อาจารย์ศุภกิจ อัครเบญจพลผู้ก่อตั้งค่ายปฏิบัติธรรม อัครเบญจพล LOTUS CAMPณ ศูนย์ฝึกภาวนาอัครเบญจพล ซ.นวมินทร...

 • (29 มิถุนายน 2559) "พลังของกสิณ 10 เป็นพื้นฐานของ อภิญญา" บรรยายธรรม โดย อาจารย์ศุภกิจ อัครเบญจพลผู้ก่อตั้งค่ายปฏิบัติธรรม อัครเบญจพล LOTUS CAMP ณ ศูนย์ฝึกภาวนาอัครเบญจพล ซ.นวมินท...

 • (4 กรกฎาคม 2559) "ภาวนาและการสร้างพระ" วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 บรรยายธรรม โดย อาจารย์ศุภกิจ อัครเบญจพลผู้ก่อตั้งค่ายปฏิบัติธรรม อัครเบญจพล LOTUS CAMP ณ ศูนย์ฝึกภาวนาอัครเบญจ...

 • (4 กรกฎาคม 2559) "นั่งหลับแต่อย่าหลับ ไม่หลับก็สงบ ไม่สงบก็หลับ" วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 บรรยายธรรม โดย อาจารย์ศุภกิจ อัครเบญจพลผู้ก่อตั้งค่ายปฏิบัติธรรม อัครเบญจพล LOTUS C...

 • (6 กรกฎาคม 2558) "ธรรมะของคนภาวนา" วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 บรรยายธรรม โดย อาจารย์ศุภกิจ อัครเบญจพลผู้ก่อตั้งค่ายปฏิบัติธรรม อัครเบญจพล LOTUS CAMP ณ ศูนย์ฝึกภาวนาอัครเบญจพล ซ.นว...

 • (6 กรกฎาคม 2559) "สะสมบุญด้วยการนั่งสมาธิ" วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 บรรยายธรรม โดย อาจารย์ศุภกิจ อัครเบญจพลผู้ก่อตั้งค่ายปฏิบัติธรรม อัครเบญจพล LOTUS CAMP ณ ศูนย์ฝึกภาวนาอัครเบ...

 • (6 กรกฎาคม 2559) "โลภ โกรธ หลง ภายนอกกาย และใจเรา" วันเสาร์ 16 พฤษภาคม 2558 บรรยายธรรม โดย อาจารย์ศุภกิจ อัครเบญจพลผู้ก่อตั้งค่ายปฏิบัติธรรม อัครเบญจพล LOTUS CAMP ณ ศูนย์ฝึกภาวนา...

 • (6 กรกฎาคม 2559) "คำสอนเพื่อให้คนนั่งสมาธิ 8 ข้อ" วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 บรรยายธรรม โดย อาจารย์ศุภกิจ อัครเบญจพลผู้ก่อตั้งค่ายปฏิบัติธรรม อัครเบญจพล LOTUS CAMP ณ ศูนย์ฝึกภา...

 • (11 กรกฎาคม 2559) "อดทนทั้งภายนอกและภายใน"บรรยายในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 บรรยายธรรม โดย อาจารย์ศุภกิจ อัครเบญจพลผู้ก่อตั้งค่ายปฏิบัติธรรม อัครเบญจพล LOTUS CAMP ณ ศูนย์ฝึกภาว...

 • (11 กรกฎาคม 2559) "3 อย่างที่เป็นมงคล" บรรยายในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 บรรยายธรรม โดย อาจารย์ศุภกิจ อัครเบญจพลผู้ก่อตั้งค่ายปฏิบัติธรรม อัครเบญจพล LOTUS CAMP ณ ศูนย์ฝึกภาวนาอ...

 • (14 กันยายน 2559) "ศรัทธาเกิดที่ใจ ไม่ใช่ที่เปลือก"บรรยายในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 บรรยายธรรม โดย อาจารย์ศุภกิจ อัครเบญจพล ผู้ก่อตั้งค่ายปฏิบัติธรรม อัครเบญจพล LOTUS CAMP ณ ศ...

 • (26 กรกฎาคม 2559) "สอนและแนะนำให้ศิษย์มีชีวิตที่ดีขึ้น" วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 บรรยายธรรม โดย อาจารย์ศุภกิจ อัครเบญจพล ผู้ก่อตั้งค่ายปฏิบัติธรรม อัครเบญจพล LOTUS CAMP ณ ศูนย...

 • (10 สิงหาคม 2559) "สื่อสารงานบุญ" วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 บรรยายธรรม โดย อาจารย์ศุภกิจ อัครเบญจพล ผู้ก่อตั้งค่ายปฏิบัติธรรม อัครเบญจพล LOTUS CAMP ณ ศูนย์ฝึกภาวนาอัครเบญจพล ซ.น...

 • (26 สิงหาคม 2559) "ผลจากการฝึกภาวนา"วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 บรรยายธรรม โดย อาจารย์ศุภกิจ อัครเบญจพล ผู้ก่อตั้งค่ายปฏิบัติธรรม อัครเบญจพล LOTUS CAMP ณ ศูนย์ฝึกภาวนาอัครเบญจพล ...

 • (1 กันยายน 2559) "สุขใดไหนเท่า เรามาภาวนา"บรรยายในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 บรรยายธรรม โดย อาจารย์ศุภกิจ อัครเบญจพล ผู้ก่อตั้งค่ายปฏิบัติธรรม อัครเบญจพล LOTUS CAMP ณ ศูนย์ฝึกภา...

 • (6 กันยายน 2559) "สุขใดไหนเท่า เรามาภาวนา"บรรยายในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 บรรยายธรรม โดย อาจารย์ศุภกิจ อัครเบญจพล ผู้ก่อตั้งค่ายปฏิบัติธรรม อัครเบญจพล LOTUS CAMP ณ ศูนย์ฝึกภาว...

 • (28 กันยายน 2559) "ทาน ศีล ภาวนา"บรรยายในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2559 บรรยายธรรม โดย อาจารย์ศุภกิจ อัครเบญจพล ผู้ก่อตั้งค่ายปฏิบัติธรรม อัครเบญจพล LOTUS CAMP ณ ศูนย์ฝึกภาวนาอ...

 • (6 ตุลาคม 2559) "เฝ้าดูตัวเรา ไม่ปรุงจิตตนเองให้เกินธรรมชาติ"บรรยายในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2559 บรรยายธรรม โดย อาจารย์ศุภกิจ อัครเบญจพล ผู้ก่อตั้งค่ายปฏิบัติธรรม อัครเบญจพล LO...

 • (15 มกราคม 2560) "พรปีใหม่" บรรยายในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2560 บรรยายธรรม โดย อาจารย์ศุภกิจ อัครเบญจพล ผู้ก่อตั้งค่ายปฏิบัติธรรม อัครเบญจพล LOTUS CAMP ณ ศูนย์ฝึกภาวนาอัครเบญจพล...

 • (8 มิถุนายน 2560) "บุญที่ทำให้รวย" บรรยายในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2560 บรรยายธรรม โดย อาจารย์ศุภกิจ อัครเบญจพล ผู้ก่อตั้งค่ายปฏิบัติธรรม อัครเบญจพล LOTUS CAMP ณ ศูนย์ฝึกภาวนาอ...

 • (12 มิถุนายน 2560) "อริยทรัพย์7" บรรยายในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2560 บรรยายธรรม โดย อาจารย์ศุภกิจ อัครเบญจพล ผู้ก่อตั้งค่ายปฏิบัติธรรม อัครเบญจพล LOTUS CAMP ณ ศูนย์ฝึกภาวนาอั...

 • (19 มิถุนายน 2560) "คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติธรรม" บรรยายในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2560 บรรยายธรรม โดย อาจารย์ศุภกิจ อัครเบญจพล ผู้ก่อตั้งค่ายปฏิบัติธรรม อัครเบญจพล LOTUS CAMP ณ ...

 • (15 กรกฎาคม 2560) "หลักการนั่งสมาธิ" บรรยายในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560 บรรยายธรรม โดย อาจารย์ศุภกิจ อัครเบญจพล ผู้ก่อตั้งค่ายปฏิบัติธรรม อัครเบญจพล LOTUS CAMP ณ ศูนย์ฝึกภาวนาอัคร...

 • (20 กรกฎาคม 2560) "ความไม่ประมาณตนทำให้เกิดทุกข์" บรรยายในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2560 บรรยายธรรม โดย อาจารย์ศุภกิจ อัครเบญจพล ผู้ก่อตั้งค่ายปฏิบัติธรรม อัครเบญจพล LOTUS CAMP ณ...

 • (26 กรกฎาคม 2560) "อานิสงส์ของการแผ่เมตตา" บรรยายในวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 บรรยายธรรม โดย อาจารย์ศุภกิจ อัครเบญจพล ผู้ก่อตั้งค่ายปฏิบัติธรรม อัครเบญจพล LOTUS CAMP ณ ศูนย์ฝ...

 • (1 สิงหาคม 2560) "เรื่องนิมิต" บรรยายในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2560 บรรยายธรรม โดย อาจารย์ศุภกิจ อัครเบญจพล ผู้ก่อตั้งค่ายปฏิบัติธรรม อัครเบญจพล LOTUS CAMP ณ ศูนย์ฝึกภาวนาอัครเ...

 • (12 ตุลาคม 2559) "อินทรีย์ 5" บรรยายในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2559 บรรยายธรรม โดย อาจารย์ศุภกิจ อัครเบญจพล ผู้ก่อตั้งค่ายปฏิบัติธรรม อัครเบญจพล LOTUS CAMP ณ ศูนย์ฝึกภาวนาอัครเบญ...

 • (8 สิงหาคม 2560) "การฝึกสมถะทำให้เกิด ฤทธิ์ เดช ฌาน อำนาจ" บรรยายในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560 บรรยายธรรม โดย อาจารย์ศุภกิจ อัครเบญจพล ผู้ก่อตั้งค่ายปฏิบัติธรรม อัครเบญจพล LOTUS CAM...

 • (16 สิงหาคม 2560) "เสี้ยนหนามของการปฏิบัติธรรม" บรรยายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 บรรยายธรรม โดย อาจารย์ศุภกิจ อัครเบญจพล ผู้ก่อตั้งค่ายปฏิบัติธรรม อัครเบญจพล LOTUS CAMP ณ ศูนย์ฝ...

 • (23 สิงหาคม 2560) "รวยและสุข จากการภาวนา" บรรยายในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560 บรรยายธรรม โดย อาจารย์ศุภกิจ อัครเบญจพล ผู้ก่อตั้งค่ายปฏิบัติธรรม อัครเบญจพล LOTUS CAMP ณ ศูนย์ฝึกภาวน...

 • (29 สิงหาคม 2560) "คนดีที่ใครก็ปรารถนา" วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2560 บรรยายธรรม โดย อาจารย์ศุภกิจ อัครเบญจพลผู้ก่อตั้งค่ายปฏิบัติธรรม อัครเบญจพล LOTUS CAMP ณ ศูนย์ฝึกภาวนาอัครเบ...

 • (17 กันยายน 2560) "จิตอัศจรรย์ ตอน คนมีครู"บรรยายวันที่ 12 กันยายน 2560 บรรยายธรรม โดย อาจารย์ศุภกิจ อัครเบญจพลผู้ก่อตั้งค่ายปฏิบัติธรรม อัครเบญจพล LOTUS CAMP ณ ศูนย์ฝึกภาวนาอัครเบ...

 • (1 ตุลาคม 2560) "จิตอัศจรรย์ ตอน พลังจิตของคนภาวนา"บรรยายวันที่ 26 กันยายน 2560 บรรยายธรรม โดย อาจารย์ศุภกิจ อัครเบญจพลผู้ก่อตั้งสถานธรรม อัครเบญจพล LOTUS CAMP ณ ศูนย์ฝึกภาวนาอัครเ...
Visitors: 1,547,075