ประกาศศูนย์ฝึกภาวนาอัครเบญจพล

(5 มกราคม 2561)

ศูนย์ฝึกภาวนาอัครเบญจพล H.R.D. ซอยนวมินทร์ 137

งดฝึกอบรมภาวนา ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2560 

ยังไม่มีกำหนดเปิด  แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

 

Visitors: 1,541,365