ประกาศงดปฏิบัติธรรมที่สถานธรรมอัครเบญจพล

ประกาศ งดอบรมปฏิบัติธรรมภาวนา

ในวันที่ 9 - 11 ธันวาคม พ.ศ.2560

ณ สถานธรรมอัครเบญจพล อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

แจ้งมาเพื่อทราบ

 

Visitors: 1,473,567