อานิสงส์การสร้างวิหารทาน

วิหารทาน คือการทำบุญถวายหรือร่วมสร้างเสนาสนะต่าง ๆ ถวายไว้เป็นสมบัติพระศาสนา เช่น การสร้างพระอุโบสถ (โบสถ์) กุฏิ ศาลา วิหาร หอฉัน หอระฆัง ห้องน้ำ เป็นต้น

องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสไว้ว่า  “การถวายวิหารทานมีอานิสงส์มาก”

โดยมีพุทธดำรัสตรัสเอาไว้ว่า"แม้ถวายทานแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 100 ครั้ง ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าถวายสังฆทานครั้งเดียว" "แม้การถวายสังฆทาน 100 ครั้ง ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าการถวายวิหารทานครั้งเดียว"  

 วิหารทาน

วิหารทาน


หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เคยให้โอวาทธรรม ในเรื่องการให้ทานเอาไว้ว่า :

“เราไปที่ใด เกิดที่ใด ผลทานที่เราให้ไปนั่นแหละจะตามสนับสนุนเรา ให้เป็นคนมีความสุขความเจริญ นึกอะไรก็ไหลมาเทมาเพราะเราเคยให้มาแล้ว

สิ่งที่ให้ไปนั้นคือมิตร คือสหาย สิ่งที่พึ่งเป็นพึ่งตายของเรา เมื่อเรานึกถึงผลทานย่อมไหลมาเทมา เมื่อนึกถึงบุญต้องมา เพราะเป็นของของเราที่เคยสร้างไว้แล้ว ให้ไปแล้ว ต้องกลับมาสนองตัวเราโดยไม่ต้องสงสัย”

 

การให้ทาน


พระธมฺมธโร ครูบาแจ๋ว  กล่าวถึงอานิสงส์การสร้างวิหารทานไว้ว่า :

“การทำบุญโดยการสร้างเสนาสนะทาน เพื่อพระสงฆ์หรือญาติโยมที่มาทำบุญได้ใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นกุฏิ บ่อน้ำ ห้องน้ำ ฯ เมื่อใช้ประโยชน์เมื่อใด คนสร้างก็ได้บุญเมื่อนั้น ได้เรื่อยๆ ส่งผลไปให้ตลอดเหมือนเงาตามตัว จนกว่าสิ่งนั้นจะไม่สามารถใช้การได้หรือผุพังลงไป

แม้ว่าเราตายจากโลกนี้ไปแล้ว บุญนั้นก็จะตามไปส่งผลให้เรา ไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม บุญนั้นเป็นสมบัติของเราผู้สร้างบุญ เป็นสมบัติเฉพาะของคนๆนั้น ไม่สามารถที่ใคร จะลักขโมยเอาไป ปล้นเอาไป ทำตกหล่นหายไป หรือพินาศจากภัยต่างๆได้ เหมือนกับทรัพย์ภายนอกทั่วไป

และจะยังติดตามเราข้ามภพข้ามชาติไป เราจึงควรสะสมบุญ อันเป็นทรัพย์ภายในเอาไว้ ” 

 

วิหารทาน

 


 

 


 • พระอุปคุต
  จากการค้นหาข้อมูลของพระอุปคุตนั้น เราทราบเพียงว่า ท่านเกิดหลัง พระพุทธเจ้า เสด็จปรินิพพานแล้ว ประมาณ พ.ศ. 218 ปี แต่ไม่ทราบ ภูมิเดิมของท่านละเอียด ว่าเป็นบุตรของใคร เกิดในวรรณะอะไร...

 • นิมิต
  วิธีดูนิมิต โดย พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป นิมิตในสมาธิ พระอาจารย์เปลี่ยน เจริญในการปฏิบัติธรรมมาก ท่านสังเกตว่า หลวงปู่ตื้อมักจะทราบล่วงหน้าว่า ใครจะมาหาจากนิมิตเสมอ แล้วจะบอก...

 • อานิสงส์สร้างฐานพระ
  "การสร้างแท่นพระ ก็เหมือนกับการสร้างพระพุทธรูป คือแท่นพระพุทธรูปเขาบกพร่องอยู่ เราทำให้เต็ม อย่างนางวิสาขา หรือพระสิวลี อานิสงส์ไม่ใช่เล็กน้อยนะ อานิสงส์ใหญ่มาก คนจะรวยแล้วนะ วาสนา...

 • สร้างพระ
  อานิสงส์การหล่อ/สร้างพระพุทธรูป 1. สร้างพระ 1 องค์ ได้อานิสงส์ 5 กัป...ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สร้างด้วยอะไรก็ตาม หมายความว่าบุญกุศลจะตามหนุนส่งท่านไปทุกภพทุกชาตินานถึง 5 กัป.... (หลวง...

 • ทาง7สาย.png
  ทาง 7 สาย คือ แนวทางชี้แนะในการเดินทางของบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปสู่แนวทางอันถูกต้อง คำว่า "ทาง" แปลว่า ทำให้เตียน ทำให้สะอาด ถ้าเป็นชื่อของธรรมะ แปลว่า ธรรมะเป็นเครื่องดำเนินไปส...

 • อธิษฐานบารมี
  อธิษฐานบารมี คำว่า อธิษฐานะ ที่เรามาพูดใช้เป็นภาษาไทยว่า อธิษฐาน ได้แก่ ความตั้งใจมุ่งมั่น ซึ่งทุก ๆ คน จะต้องมีกิจที่พึงทำ ทุกอย่างคนทุกคนทำอย่างไรมีความต้องการในผลที่จะถึงได้จ...

 • จริตกับการปฏิบัติ
  จริต 6 ประโยชน์ของการรู้อารมณ์จริต นักปฏิบัติควรรู้อาการของจริตที่จิตของตน และคนที่คบหาสมาคมอยู่ เพราะการรู้อารมณ์จิตเป็นผลกำไรในการปฏิบัติ เพื่อการละด้วยการเจริญสมาธิก็ตาม พิจารณา...
Visitors: 1,491,307