อบรมปฏิบัติธรรม 6-8 เมษายน 2561

(3 มีนาคม 2561)

อบรมปฏิบัติธรรมภาวนา

ในวันที่ 6-8  เมษายน พ.ศ.2561 (ตรงกับวันจักรี) เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

ณ สถานธรรมอัครเบญจพล อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

 


 

สถานธรรมอัครเบญจพลแห่งน้ี สร้างคนให้เป็นคนดีในสังคมที่ดี และสร้างคนรวยรุ่ง ในชีวิตกิจการมามากมาย ช่วยกันได้ช่วยกันไป เมื่อยามทุกข์ ที่นี่จะฝึกสอนให้ทำมาหากิน และทำบุญ ทาน ศีล ภาวนา ไม่สอนเกินคำสอนของครูบาอาจารย์ และยึดตามแนวของพุทธะ เป็นหลัก เท่านั้น

"บุญถึงจึงได้มา ไม่ศรัทธาก็อย่าทำลาย" 

 

 

Visitors: 1,538,090