ประกาศงดยืมแบบพิมพ์พระเจ้าทันใจ

*งดยืมแบบพิมพ์แบบพิมพ์พระเจ้าทันใจชั่วคราว

ปัจจุบัน แบบพิมพ์ขนาด 3 ศอก และ 4 ศอก มีผู้รอคิวแบบพิมพ์อยู่เป็นจำนวนมาก

ส่วนแบบพิมพ์ขนาด 11 ศอก (5.6 เมตร) กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดทำ

 

ดังนั้นจึงงดยืมแบบพิมพ์หล่อพระชั่วคราว เพื่อที่จะทำการหล่อพระให้ครบจำนวนตามคิวที่ได้จองล่วงหน้าไว้

ส่วนวันประกาศเปิดรับจองคิวแบบพิมพ์หล่อพระอีกครั้ง จะประกาศให้ทราบในภายหน้า

Visitors: 1,538,086