อบรมปฏิบัติธรรม เดือนตุลาคม 2561

(20 มิถุนายน 2561)

อบรมปฏิบัติธรรมภาวนา

ในวันที่ 13 - 15 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ต้องเดินทางมาเอง

ณ สถานธรรมอัครเบญจพล อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

 

สถานธรรมอัครเบญจพลแห่งนี้ สร้างคนให้เป็นคนดีในสังคมที่ดี และสร้างคนรวยรุ่ง ในชีวิตกิจการมามากมาย ช่วยกันได้ช่วยกันไป เมื่อยามทุกข์ ที่นี่จะฝึกสอนให้ทำมาหากิน และทำบุญ ทาน ศีล ภาวนา ไม่สอนเกินคำสอนของครูบาอาจารย์ และยึดตามแนวของพุทธะเป็นหลัก เท่านั้น

"บุญถึงจึงได้มา ไม่ศรัทธาก็อย่าทำลาย" 

 

ท่านที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรม สามารถลงทะเบียนได้ที่แบบฟอร์มด้านล่างนี้

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรม

กรุณากรอกชื่อ และ อีเมล์ พร้อมทั้งจำนวนผู้ที่ไปอบรม

 

ตารางเวลาการปฏิบัติธรรม ณ สถานธรรมอัครเบญจพล LOTUS CAMP

อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2561

10.00 น.  เริ่มลงทะเบียนปฎิบัติธรรม

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.  เปิดการปฏิบัติธรรม และ ร่วมปฏิบัติธรรมพร้อมกันบนศาลา

16.30 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.30 น.  รับประทานอาหาร และ พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.  รับชมสื่อธรรมะพร้อมกันบนศาลา

20.00 น.  รับฟังธรรมะบรรยาย โดยอาจารย์ศุภกิจ

21.00 น.  ปฏิบัติธรรม

22.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 14 ตุลาคม 2561

07.00 น.   ปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย

08.00 น.   รับประทานอาหารเช้า

09.00 น.   ปฏิบัติธรรม

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.   ปฏิบัติธรรม

16.30 น.   ทำกิจกรรมพัฒนาค่าย จิตอาสาผู้ปฏิบัติธรรม

17.30 น.   รับประทานอาหารเย็น และ พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.   รับชมสื่อธรรมะพร้อมกันบนศาลา

20.00 น.   รับฟังธรรมะบรรยาย โดยอาจารย์ศุภกิจ

21.00 น    ปฏิบัติธรรม

22.00 น.   พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 15 ตุลาคม 2561

07.00 น.   ปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย

08.00 น.   รับประทานอาหารเช้า

09.00 น.   ปฏิบัติธรรม

11.00 น.   ทำบุญเลี้ยงพระเพล และ ร่วมกันถวายสังฆทาน

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.   เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

 

สิ่งที่ต้องเตรียมนำไปสถานที่ปฏิบัติธรรม

1.  ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ร่ม (เวลาฝนตก) ทางสถานธรรมฯ มีบริการหมอน และผ้าห่มให้ยืมใช้

2.  ชุดขาวสำหรับปฏิบัติธรรม และผ้าสไบสีขาว งดใส่กางเกงขาสั้น เสื้อแขนกุด

3.  เครื่องใช้ส่วนตัว

4.  ยาแก้ไข้ แก้ท้องเสีย แก้หวัด และอื่นๆตามความจำเป็น

    (กรณีมีโรคประจำตัวให้นำยาไปด้วย)

5.  ยาฉีดกันยุง หรือยาทากันยุง

6.  รองเท้าฟองน้ำ

7.  น้ำยาล้างห้องน้ำ (ใช้ทำความสะอาดก่อนกลับ)

8.  ไฟฉาย

 

Visitors: 1,541,365