อธิษฐานบารมี

          อธิษฐานบารมี คำว่า อธิษฐานะ ที่เรามาพูดใช้เป็นภาษาไทยว่า อธิษฐาน ได้แก่ ความตั้งใจมุ่งมั่น

          ซึ่งทุก ๆ คน จะต้องมีกิจที่พึงทำ ทุกอย่างคนทุกคนทำอย่างไรมีความต้องการในผลที่จะถึงได้จากการกระทำ ความสำเร็จ คือการได้บรรลุถึงผลนั้น ต้องอาศัยธรรมข้อหนึ่ง คือ อธิษฐาน ได้แก่ความตั้งใจมุ่งมั่นดังกล่าวแล้ว และจำต้องมีอธิษฐานทั้งในผลทั้งในเหตุ เช่น ในการศึกษาเล่าเรียนต้องมีอธิษฐาน ในผลคือความสำเร็จการศึกษา ในเหตุคือ ทำการศึกษาไปโดยลำดับ ในการงานต้องมีอธิษฐาน ในผลคือ ความได้ทรัพย์ ยศ เป็นต้น         

          ในเหตุคือ การทำงานให้ดี ในด้านความดี ต้องมีอธิษฐาน ในผลคือ ความมีเกียรติด้วยความดี ในเหตุคือความเว้นความชั่วทำความดี

          คนโดยมากมักอธิษฐานในผลที่ต้องชอบด้วยกันทั้งนั้น เช่น ตั้งใจมุ่งมั่นจะเป็นนักปราชญ์ จะเป็นเศรษฐี จะได้นั่น ได้นี่ เป็นนั่นเป็นนี่ ต่างๆ แต่ขาดอธิษฐานในเหตุ คือความตั้งใจมุ่งมั่นในอันที่จะประกอบเหตุให้สมแก่ผลที่ประสงค์ เช่น เกียจคร้านที่จะเล่าเรียนเขียนอ่าน จะให้เป็นนักปราชญ์ขึ้นมาเอง เกียจคร้านที่จะประกอบอาชีพในทางที่ชอบ เก็บหอมรอมริบสะสมขึ้นโดยลำดับ เหมือนอย่างก่อไฟกองน้อยให้ค่อยโตขึ้น จะให้เป็นกองโตขึ้นมาทันที ไม่ชอบที่จะเว้นความชั่วทำดี หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า ชอบทำความชั่วไม่ชอบทำความดี แต่ก็อยากเป็นคนมีเกียรติ มีความดี ใครว่าไม่ดีเป็นไม่ได้

          ฉะนั้น อธิษฐานในเหตุจึงเป็นข้อสำคัญ คือตั้งใจมุ่งมั่นในการทำเหตุให้ได้ผลที่ประสงค์ให้ดำเนินไปโดยสม่ำเสมอมีความเพียร คือพยายามทำไป มีขันดี ความอดทน มีสัจจะ คือความจริง และรักษาอธิษฐาน คือความมุ่งมั่นตั้งใจไว้เสมอ

 

อ้างอิงจาก : หนังสือพระมงคลวิเสสกถา

 

Visitors: 1,491,307