หยิบเงินผ้าป่าในซองไปใช้

คำถาม : ในอดีตเคยจัดทำผ้าป่าเพื่อไปถวายที่วัด แต่เงินค่าใช้บางส่วนไม่พอก็เลยนำเงินในซองซึ่งคนเขาอนุโมทนาใส่ซองมาแล้วเอาไปใช้จ่ายบางส่วน ซึ่งหลังจากนั้นมาทำให้ชีวิตดูเหมือนจะตกต่ำ หาเงินได้เยอะก็มีรายจ่ายเยอะ บางช่วงก็หาไม่ได้เลย จากวันนั้นจนถึงวันนี้ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยในชีวิต อยากถามว่าจะมีวิธีแก้กรรมอย่างไรครับ

คำตอบ : ให้ท่านนำเงินไปทำบุญที่วัดนั้นเพื่อชำระหนี้สงฆ์ ตามจำนวนเงินนั้นบวกกับดอกเบี้ยครับ

Visitors: 1,541,364