เชิญร่วมหล่อพระเจ้าทันใจ

เชิญร่วมหล่อพระเจ้าทันใจ ขนาด 4 ศอก

ขอเชิญร่วมทำบุญเทปูนหล่อพระพุทธรูป "พระเจ้าทันใจ"

วัดพัฒนาป่าไม้ ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 09.59 น.


การเดินทาง

https://goo.gl/maps/QMuvS3Lae582

Visitors: 1,489,017