เชิญร่วมหล่อพระเจ้าทันใจ

เชิญร่วมหล่อพระเจ้าทันใจ ขนาด 4 ศอก

ณ วัดสุโครธาราม ตำบล เจาทอง อำเภอ ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 36260

ในวันที่ 3, 5, 7 พฤศจิกายน 2561 

หล่อจำนวน 3 องค์ หล่อวันละหนึ่งองค์ตามลำดับวันที่แจ้งไว้ครับ

Visitors: 1,478,123